Serveis

Fabricació de calderería i recipients a pressió a mida: tancs d’emmagatzematge, cubetes, tolvas, dipòsits atmosfèrics, col·lectors, columnes de destil·lació, …

Tant realitzem fabricacions de processos especials, com les especialment concebudes per emmagatzemar fluids a altes pressions.

Preparació i fabricació de productes farmacèutics per a la prevenció i tractaments de malalties.

Preparació i fabricació de productes farmacèutics per a la prevenció i tractaments de malalties.

Extracció i tractament de matèries primeres i transformació en noves substàncies amb propietats diferents.

Obtenció de productes d’higiene i estètica mitjançant la barreja de substancies químiques naturals o sintètiques.

Projectes destacats

CONTACTAR