Avís Legal

Aquesta pàgina Web és propietat de CALDERERIA CAIBER S.L, amb NIF nº B58941592 i domicili a Carrer Motors, 25, 08755 Castellbisbal, Barcelona i Inscrita al R. Mercantil de Barcelona Tom 49072, Folio 217, Full B-606665, Inscripció 1ª.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos trucant al telèfon 937 752 768 o a l’e-mail info@caiber.cat.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés, que us preguem llegiu detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix, podent contactar amb nosaltres perquè li resolguem qualsevol dubte en relació a les mateixes.

El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de CALDERERIA CAIBER S.L o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

CALDERERIA CAIBER S.L és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

CALDERERIA CAIBER S.L queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de CALDERERIA CAIBER S.L.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, determinats serveis són d’accés restringit a determinades PERSONES USUÀRIES i requereixen haver realitzat un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privadesa.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús i, en el seu cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

La PERSONA USUÀRIA té prohibida qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, us comuniquem que CALDERERIA CAIBER S.L, no es fa responsable dels mateixos, sense perjudici que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.

CALDERERIA CAIBER S.L es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús.

C. POLÍTICA DE PRIVADESA

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de CALDERERIA CAIBER S.L i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privadesa.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, CALDERERIA CAIBER S.L no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquesta pàgina web, llevat del regulat, si escau, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa CALDERERIA CAIBER S.L no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 29/04/2023. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què connecteu a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades indicades anteriorment, o amb Lant Advocats a info@lant-abogados.com o a https://www.lant-abogados.com/.

CONTACTAR